Vetinf@ct

Berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen

Vetinf@ct  is een email-berichtenserice voor dierenartsen die wordt uitgegeven door CVI, Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, GD, KNMvD, RIVM en NVWA.

De Vetinf@ct-berichten hebben als doel om dierenartsen snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van zoönosen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de handelingsmogelijkheden voor de dierenartsen. Door zo snel mogelijk hierover te communiceren wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan de dier- en volksgezondheid. Ook wordt de berichtenservice gebruikt om actuele zoönotische onderwerpen onder de aandacht brengen van dierenartsen.

Indien u geen dierenarts bent, kunt u geen Vetinf@ctberichten ontvangen. De Vetinf@ctberichten in het archief zijn wel voor een bredere groep professionals beschikbaar: voor alle leden van het Signaleringsoverleg zoönosen. De Vetinf@ct-berichten worden ongeveer een week na versturen opgenomen in het archief.

Voor wie is deze service

    • Dierenartsen