Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

In het signaleringsoverlegzoönosen (SO-Z) beoordelen deskundigen uit zowel de humane als de veterinaire sector op gestructureerde wijze regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard afkomstig uit verschillende sectoren en dierreservoirs. De kerngroep bestaan uit een aantal vaste experts vanuit RIVM, GGD, GD, CVI, FD en NVWA. Experts uit relevante geselecteerde instituten en organisaties worden ad hoc uitgenodigd. In het SO-Z wordt beoordeeld of er naar aanleiding van de signalen vervolgacties noodzakelijk zijn.

Maandelijks komen relevante signalen beschikbaar voor professionals.

Zoönosestructuur

Het SO-Z  is onderdeel van de zoönosestructuur. Binnen deze humaan-veterinair geïntegreerde risicoanalyse-structuur vindt de eerste signalering van (opkomende) zoönosen plaats tot en met de bestrijding ervan.

Vragen

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar zoonose@rivm.nl.

Voor wie is deze service

  • Artsen
  • Dierenartsen
  • Beleidsmedewerkers VWS en EZ
  • Medewerkers NVWA
  • Onderzoekers op het gebied van zoönosen
  • Artsen in opleiding
  • Studenten diergeneeskunde en geneeskunde, life sciences, enzovoorts.