Inf@ct

Berichtenservice Inf@ct voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Inf@ct heeft als doel om beroepsgroepen verantwoordelijk voor de infectieziektenbestrijding in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Inf@ctberichten (inclusief de bijlagen) zijn vertrouwelijk. Tijdens een crisis zorgt Inf@ct voor snelle communicatie van de LCI met alle direct betrokken professionals. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties ten behoeve van de infectieziektebestrijding

SMS-alert voor Inf@ctleden

Bij het aanmelden of via accountbeheer kunt u uw mobiele nummer toevoegen aan uw persoonlijke gegevens. U ontvangt dan bij zeer urgente Inf@ctberichten een sms-alert.

Doorgeven van wijzigingen

 • Ook andere berichten en signalen ontvangen? Mail lci@rivm.nl.
 • Wijzigen van uw e-mailadres? Dat kan via de link onderaan uw Inf@ctberichten.
 • Andere functie of telefoonnummer doorgeven? Ook dit kan via de link 'Wijzig hier uw gegevens op uw profielpagina' onderaan uw Inf@ctberichten. 

Uitschrijven

Volg de link 'Meld u dan hier af' onderaan uw berichten.

Inloggen in het archief

U kunt inloggen in www.rivm.nl/signalen met uw e-mailadres en een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u altijd veranderen of opnieuw aanvragen via http://signalen.rivm.nl/wachtwoord-vergeten.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de LCI op telefoonnummer 030 274 7000 of een e-mail sturen naar lci@rivm.nl.

Arbo-Inf@ct

Voor (uitsluitend) arboprofessionals is er Arbo-Inf@ct, een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Het NCvB/KIZA verzorgt de technische ondersteuning.

Aanmelden Arbo-Inf@ct

Voor wie is deze service

  Inf@ct is uitsluitend bedoeld voor de volgende beroepsgroepen:

  • artsen en verpleegkundigen infectieziektenbestrijding van GGD'en
  • artsen-microbioloog (leden NVMM)
  • (pediatrisch) internisten-infectiologen (leden VIZ)
  • deskundigen infectiepreventie (leden VHIG)

  Daarnaast kunnen medische vertegenwoordigers van koepelorganisaties en inspecties deelnemen om relevante signalen door te geven aan hun achterban. Onder andere de volgende organisaties zijn vertegenwoordigd:

  • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
  • Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
  • Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)

  Informatie bedoeld voor andere samenwerkingspartners en doelgroepen verspreidt het CIb via andere wegen: bijvoorbeeld via de beroepsverenigingen of via GGD'en.