Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  • Ik ga ermee akkoord geen berichten of informatie uit de berichten te verspreiden zolang deze nog niet voor het algemene publiek openbaar zijn gemaakt.
  • Ik zeg toe mij uit te schrijven zodra ik niet meer werkzaam ben als medisch professional behorende tot de doelgroep van de berichtenservice(s).
  • Het RIVM/CIb zal de gegevens van de abonnee niet voor andere doeleinden gebruiken dan zoals omschreven bij de alarmerings- en signaleringsservices.