Aanmelden voor (Lab)Inf@ct en Signaleringsoverleg(-zoönosen)

U kunt zich uitsluitend aanmelden als professional

Persoonlijke gegevens

Sms-alert is optioneel en wordt alleen gebruikt bij Inf@ct
De naam van uw dierenartspraktijk en uw Diergeneeskundenummer zijn alleen relevant bij aanmelding voor Vetinf@ct

Ik voldoe aan de criteria voor deelname van de onderstaande services en meld me aan voor:

 
Wanneer u zich aanmeldt voor de service Signaleringsoverleg meldt u zich hiermee ook aan voor het SO-Zi/AMR

Voor wie zijn (Lab)Inf@ct en Signaleringsoverleg(-zoönosen)

Signaleringsoverleggen:

 • alle artsen, mits praktiserend in Nederland of Caribisch Nederland
 • sociaal verpleegkundigen en verpleegkundigen met aandachtsgebied infectieziekten
 • artsen-microbioloog, microbiologisch analisten
 • deskundigen infectiepreventie
 • beleidsmedewerkers
 • onderzoekers

Signaleringsoverleg zoönosen:

 • professionals die zich bezighouden met zoönosen

Inf@ct en Labinf@ct:

 • artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen
 • deskundigen infectiepreventie
 • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding GGD’en
 • medische vertegenwoordigers koepelorganisaties

Vetinf@ct:

 • dierenartsen