Signalerings- en responsservices infectieziekten

Inloggen archief

inf@ct

Inf@ct

Berichtenservice voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Labinf@ct

Labinf@ct

Berichtenservice voor medisch microbiologische laboratoria

Signaleringsoverleg

Signaleringsoverleg

Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen voor artsen

SO-ZI/AMR

Signaleringsoverleg-ZI/AMR

Maandelijks overzicht van infectieziektesignalen binnen ziekenhuizen

Signaleringsoverleg zoönosen

Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

Vetinf@ct

Vetinf@ct

Berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen

Behoort u tot de doelgroepen?

Meld u hier aan

Altijd op de hoogte

Wijzigen van uw e-mailadres
Via de link onderaan uw berichten. Deze link is voor iedereen anders.

Andere berichten ontvangen
Mail  lci@rivm.nl met het verzoek.

Inloggen in het berichtenarchief
U kunt inloggen in www.rivm.nl/signalen met uw e-mailadres en wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u altijd opnieuw aanvragen via http://signalen.rivm.nl/wachtwoord-vergeten.

Andere vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de LCI op telefoonnummer 030 274 7000 of een e-mail sturen naar lci@rivm.nl.

Richtlijnen infectieziekten
Via de website www.rivm.nl/lci of de app voor iOS of Android.

 

Voor wie?

Signaleringsoverleggen:

  • artsen praktiserend in Nederland of Caribisch Nederland
  • overige professionals op het gebied van infectieziekten(adviseurs infectiepreventie, onderzoekers)

Signaleringsoverleg zoönosen:

  • professionals die zich bezighouden met zoönosen

Inf@ct en Labinf@ct:

  • artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen
  • deskundigen infectiepreventie
  • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding  GGD’en
  • medische vertegenwoordigers koepelorganisaties

Vetinf@ct

  • uitsluitend dierenartsen