Signalerings- en responsservices over infectieziekten

Inloggen archief

inf@ct

Inf@ct

Berichtenservice voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Labinf@ct

Labinf@ct

Berichtenservice voor medisch microbiologische laboratoria

Signaleringsoverleg

Signaleringsoverleg

Wekelijks overzicht van infectieziektesignalen voor artsen

SO-ZI/AMR

Signaleringsoverleg-ZI/AMR

Maandelijks overzicht van infectieziektesignalen binnen ziekenhuizen

Signaleringsoverleg zoönosen

Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht signalen over zoönosen bij mens en dier

Vetinf@ct

Vetinf@ct

Berichtenservice voor dierenartsen over zoönosen

Behoort u tot de doelgroepen?

Meld u hier aan

Veelgestelde vragen

Wijzigen van e-mailadres
Via de link onderaan uw berichten. Deze link is voor iedereen anders.

SMS-service (alleen voor Inf@ct)
Wilt u of telefoonnummer doorgeven om bij zeer spoedeisende Inf@ctberichten ook een sms te krijgen? Ook dit kan via de link 'Wijzig hier uw gegevens' onderaan uw Inf@ctberichten. 

Andere berichten ontvangen
Als u ook behoort tot de doelgroep van een van de andere services (check hiernaast) kunt u mailen naar lci@rivm.nl met het verzoek het voor u in orde te maken.

Inloggen in het archief
U kunt inloggen in www.rivm.nl/signalen met uw e-mailadres en een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u opnieuw aanvragen via http://signalen.rivm.nl/wachtwoord-vergeten.

In het archief vindt u alle berichten die ooit verstuurd zijn vanuit de service(s) waar u toegang toe heeft.

Andere vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de LCI op telefoonnummer 030 274 7000 of een e-mail sturen naar lci@rivm.nl.

De bureauredacteuren van de LCI handelen vragen over technische zaken of inschrijving af en sturen inhoudelijke vragen door naar collega’s van EPI (Signaleringsoverleg en SO-AMR/ZI), LCI-artsen infectieziektebestrijding (Inf@ct), IDS (LabInf@ct) en Z&O (Signaleringsoverleg zoönosen).

Voor wie zijn deze services?

Signaleringsoverleggen:

  • artsen praktiserend in Nederland of Caribisch Nederland
  • overige professionals op het gebied van infectieziekten(adviseurs infectiepreventie, onderzoekers)

Signaleringsoverleg zoönosen:

  • professionals die zich bezighouden met zoönosen

Inf@ct en Labinf@ct:

  • artsen-microbioloog & medisch moleculair microbiologen
  • deskundigen infectiepreventie
  • artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding  GGD’en
  • medische vertegenwoordigers koepelorganisaties

Vetinf@ct

  • uitsluitend dierenartsen