Signalerings- en responsservices infectieziekten

Inloggen archief

inf@ct

Inf@ct

Voor infectieziektebestrijders: informatie voor actie

Labinf@ct

Labinf@ct

Voor medisch microbiologen

Signaleringsoverleg

Signaleringsoverleg

Wekelijks overzicht van signalen voor artsen

SO-ZI/AMR

Signaleringsoverleg-ZI/AMR

Maandelijks overzicht van signalen binnen ziekenhuizen

Signaleringsoverleg zoönosen

Signaleringsoverleg zoönosen

Maandelijks overzicht van signalen over zoönosen bij mens en dier

Vetinf@ct

Vetinf@ct

Voor dierenartsen over zoönosen

Bent u een van deze professionals?

Meld u hier aan

Vragen over in- en uitschrijven